مجسمه دیزنی سفید برفی و ملکه

  • Evil and Innocence -Snow White and Evil Queen Figurine- Disney Traditions by JimShore
  • شیطان و معصومیت – مجسمه سفید برفی و ملکه شیطانی
  • برند Enesco , Disney
  • سازنده  jimshore
  • ساخته شده از سنگ و رزین
  • اورجینال،خریداری شده از انگلیس و امریکا

ناموجود