-20%
جدید
قیمت اصلی تومان2,500,000 بود.قیمت فعلی تومان1,990,000 است.
-31%
قیمت اصلی تومان1,300,000 بود.قیمت فعلی تومان900,000 است.
-11%
قیمت اصلی تومان950,000 بود.قیمت فعلی تومان850,000 است.