بابانوئل کریسمس هیزم شکن،60سانت

  • بابانوئل مهربان هیزم شکن کلی چوب برامون آورده 🎅🏻🪚🪵🤎
  • چهره خندان 😁🎅🏻
  • دستکش پشمی و هیزم های تو دستش،ریش سفید،لباس خوشگلش و کلی جزئیات زیبا بابانوئل ماست🎅🏻
  • ارتفاع تا سر 60سانتی متر ، ارتفاع تا نوک کلاه 70 سانتی متر
  • کیفیت عالی،وارداتی💯
  • برند انگلیش هوم
  • تک جعبه🎁
  • بابانوئل ها مدل عروسکی هستن و نمیشکنن👌🏻

ناموجود