گنجینه پیترپن دیزنی

پیتر پن، کاپیتان هوک و مردش اسمی با الهام از فیلم کلاسیک دیزنی، در این صحنه با جزئیات زیبا از هنر جیم شور، روی گنج طلایی در صندوقچه ای که نشان جزیره جمجمه را نشان می دهد، ردیف می شوند.
ژوئن 2020 معرفی شد
مجموعه سنت های جیم شور دیزنی – پیتر پن “تصویر پر از گنج”
نقاشی دستی زیبا و ساخته شده از رزین سنگی با کیفیت بالا با طراحی پیچیده و توجه به جزئیات

ارتفاع 22 سانتی متر

خرید از امریکا

ناموجود